Untitled Document

Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การกำหนดลักษระ สี ขนาด และตำแหน่งของเครื่องหมาย ชื่อจังหวัดและข้อความบอกท้องที่และเส้นทางของรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง
[ 07-03-2011 13:22:13 ]
กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและอุปกรณ์สำหรับรถ(๒๕๕๑)
[ 24-02-2011 23:42:18 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการตอกหมายเลขตัวรถและหมายเลขเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ชนิด YAMAHA รุ่น Spark Nano รุ่นเครื่องยนต์ 50P
[ 10-02-2011 14:10:36 ]
แนวทางปฎิบัติในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลประวัติรถด้วยระบบสารสนเทศ
[ 14-01-2011 15:16:32 ]
ขอให้เข้มงวดกวดขันการดำเนินการด้านทะเบียนรถสำหรับรถที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่านำเข้าจากต่างประเทศ หรือรถนำเข้าเพื่อใช้งานเองมิใช่เพื่อจำหน่าย
[ 14-01-2011 15:16:06 ]
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นมาตรค่าโดยสาร (Taxi Meter) พ.ศ.2552
[ 14-01-2011 15:19:35 ]
ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบคุมและเครื่องอุปกรณ์ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง
[ 14-01-2011 15:19:25 ]
หน้าที่: [1][2][3][4][5][6][7]

ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถ

       หากคุณต้องขับรถในหน้าฝน ซึ่งถนนมักลื่นเปียกอยู่เสมอ คุณจำเป็นต้องระวัง เป็นพิเศษเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง หลุม บ่อ อิฐ ตะปู และเศษสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ต้องระวัง เพราะหากละเลยอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
       ในสภาพฝนตก การเร่งความเร็วและเบรกแรง ๆ สามารถทำให้รถลื่นไถลได้ จึงจำเป็นต้องระมัดระวังและสร้างสมาธิในการขับมากเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามจำไว้ว่าหากเกิดการลื่นไถลขึ้นสิ่งที่คุณควรทำคือ
       1. อย่าตกใจ
       2. ยกเท้าออกจากคันเร่ง
       3. เหยียบเบรกเบา ๆ
       4. หมุนพวงมาลัยไปทิศทางเดียวกับหน้ารถจนกระทั่งคุณสามารถควบคุมรถได้


 ลิ้งค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ขั้นตอนการตรวจสภาพรถ กฏระเบียบเกี่ยวกับรถยนต์
  กฏระเบียบเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ กฏระเบียบที่เกี่ยวกับรถสามล้อ
  กฏระเบียบที่เกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ ข้อมูลรถดัดแปลง
  ราคาประเมิน ความรู้เกี่ยวกับรถ
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768