Untitled Document

 Untitled Document
ความรู้เกี่ยวกับรถ
  การขับรถบนถนนที่ลื่น

       หากคุณต้องขับรถในหน้าฝน ซึ่งถนนมักลื่นเปียกอยู่เสมอ คุณจำเป็นต้องระวัง เป็นพิเศษเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง หลุม บ่อ อิฐ ตะปู และเศษสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ต้องระวัง เพราะหากละเลยอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
       ในสภาพฝนตก การเร่งความเร็วและเบรกแรง ๆ สามารถทำให้รถลื่นไถลได้ จึงจำเป็นต้องระมัดระวังและสร้างสมาธิในการขับมากเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามจำไว้ว่าหากเกิดการลื่นไถลขึ้นสิ่งที่คุณควรทำคือ
       1. อย่าตกใจ
       2. ยกเท้าออกจากคันเร่ง
       3. เหยียบเบรกเบา ๆ
       4. หมุนพวงมาลัยไปทิศทางเดียวกับหน้ารถจนกระทั่งคุณสามารถควบคุมรถได้

 

  การขับรถทางชัน
1.ควรใช้เกียร์ต่ำ
2.ไม่ควรให้ความเร็ว

 

หน้าที่: [1][2]

 ลิ้งค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ขั้นตอนการตรวจสภาพรถ กฏระเบียบเกี่ยวกับรถยนต์
  กฏระเบียบเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ กฏระเบียบที่เกี่ยวกับรถสามล้อ
  กฏระเบียบที่เกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ ข้อมูลรถดัดแปลง
  ราคาประเมิน ความรู้เกี่ยวกับรถ
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768