แบบข้อมูลรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ สำหรับการจดทะเบียน

แบบรุ่นรถ แบบรุ่นรถย่อย ลักษณะรถ ปีผลิต จำนวนสูบ ความจุกระบอกสูบ (CC) น้ำหนักรถ น้ำหนักรวม ราคารถใหม่ เปิดข้อมูล