* เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ ในการอ่านไฟล์ ราคาประเมิน แนะนำให้ท่านติดตั้งโปรแกรมเพื่ออ่านไฟล์ PDF จาก ลิ้งค์ที่แนบ
วิธีการติดตั้งโปรแกรม
1.แตกไฟล์โปรแกรมที่ได้โหลดไปเรียบร้อยแล้วไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไดว์ใดก็ได้
2.ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวโปรแกรม FoxitReader
3.ทดสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ ราคาประเมิน

[ โหลดโปรแกรม FoxitReader ]