ส่วนตรวจสภาพรถ | กรมการขนส่งทางบก
เรื่อง : ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลง ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2562(แก้ไขล่าสุด)
วันที่ :[ 15-01-2020 13:28:33 ]  
ไฟล์แนบ : 15-01-20-13-28-33. รถดัดแปลง พ.ศ.๒๕๖๒.pdf
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Internet explorer 8 หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768

[ ปิด ]