ส่วนตรวจสภาพรถ | กรมการขนส่งทางบก
เรื่อง : ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ (แก้ไขล่าสุด)
วันที่ :[ 15-01-2020 13:24:16 ]  
ไฟล์แนบ : 15-01-20-13-24-16. ว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียน พ.ศ.๒๕๖๒.pdf
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Internet explorer 8 หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768

[ ปิด ]