ส่วนตรวจสภาพรถ | กรมการขนส่งทางบก
เรื่อง : หนังสือกรม ฯ ที่ คค ๐๔๑๕/ว.๑๐๐๕๑ ลว. ๒๔ ก.ค.๒๕๕๘ เรื่องการใช้ใบรับรองการตรวจสภาพในรูปแบบข้อมูลอิเลกทรอนิกส์
วันที่ :[ 28-07-2015 16:40:29 ]
ไฟล์แนบ : 28-07-15-16-40-28.pdf
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Internet explorer 8 หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768

[ ปิด ]