ส่วนตรวจสภาพรถ | กรมการขนส่งทางบก
เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการรับจดทะเบียนรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน ๒ (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ)
วันที่ :[ 23-01-2015 15:56:16 ]
ไฟล์แนบ : 23-01-15-15-56-16.pdf
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Internet explorer 8 หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768

[ ปิด ]