ส่วนตรวจสภาพรถ | กรมการขนส่งทางบก
เรื่อง : การปราบปรามรถที่แก้ไขดัดแปลงเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถโดยผิดกฎหมาย และเข้มงวดกวดขันการตรวจสภาพรถ
วันที่ :[ 02-09-2013 11:55:23 ]
ไฟล์แนบ : 02-09-13-11-55-23.pdf
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Internet explorer 8 หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768

[ ปิด ]