ส่วนตรวจสภาพรถ | กรมการขนส่งทางบก
เรื่อง : ประกาศกรมฯ เรื่อง แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบศูนย์ล้อฯ พ.ศ.2555
วันที่ :[ 14-03-2013 10:21:19 ]
ไฟล์แนบ : 14-03-13-10-21-19.ศ. 2555 (คค 0418.5-ว019 ลว.12พย.55.pdf
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Internet explorer 8 หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768

[ ปิด ]